PAUNAWA tungkol S-PASS , Online Travel Management System na IPATUTUPAD ng PROBINSYA NG ZAMBALES mula APRIL 01, 2021

ATTENTION
PAUNAWA tungkol S-PASS , Online Travel Management System na IPATUTUPAD ng PROBINSYA NG ZAMBALES mula
APRIL 1,2021
IF CURRENTLY RESIDING IN ZAMBALES, NO NEED TO REGISTER.SA SPASS

BASAHIN ANG INFOGRAPHICS.
Thankyou Zambales for the People
Eva Subic SB Sec

Contact

Social


Copyright © 2020. Municipality of Subic, Province of Zambales. All rights reserved. POWERED BY: