Skip to main content

Patuloy na Paggabay at Proteksyon

Panginoon, Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga pagpapala sa aming buhay, at hinihiling namin ang iyong patuloy na paggabay at proteksyon. Amen.🙏