Skip to main content

Operation Tuli Happening now in Subic

Venue:Subic Town Hall…Hindi Ko Alam madami palang Supot at Hindi pa tuli Sa Subic.