Skip to main content

Lord, Salamat po

Lord, salamat dahil nakita Mo ang aming kalagayan at dininig ang aming mga daing. Mangyaring sagutin ang aming daing at sumama sa amin upang madama namin ang kapayapaan. Amen🙏